A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад
"Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти"
Степанецької сільської ради об `єднаної територіальної громади Черкаської області

Нормативно-правові документи інклюзивної освіти

Дата: 02.12.2022 13:34
Кількість переглядів: 27

 

Нормативно-правова база щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану

 

1. Закон України від 15.03.2022 року №2126-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#n2

2. Наказ МОН від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ta-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

3. Лист МОН № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу».

4. Лист МОН № 1/3710-22 від 28.03.2022 «Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів та організацію освітнього процесу для осіб з особливими потребами у період воєнного стану».

5. Лист МОН № 1/3725-22 від 29.03.2022 «Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного стану» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-pochatkovij-shkoli-v-umovah-voyennogo-chasu


 

Нормативно-правова база з питань інклюзивної освіти

Конвенції ООН про права дитини  П. 1 ст. 23.   «дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
Конституція України Ст. 53«Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.»….. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text


 

Закони України


 

1. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Стаття 3. Право на освіту
Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами
Стаття 20. Інклюзивне навчання
2. Закон України «Про повну загальну середню освіту». 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984
П. 1 ст. 6 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Ст.32 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

4. Закон України від 05.06.2014 № 1324-VII «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання».  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18

Указ Президента України «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 13.12.2016. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553/2016#Text 

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text  

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-%D0%BF#Text 

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-2021-%D0%BF#Text

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2012-%D0%BF

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-%D0%BF

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 479 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2015-%D0%BF

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-2015-%D0%BF

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 №530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2015-%D0%BF

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 № 671 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2016-%D0%BF#top

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2016-%D0%BF#top

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF

 12. Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 863 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170863.html

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D0%BF

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text   

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF#Text  

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 636 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF#Text   

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text   

Накази Міністерства освіти і науки України

 1. Наказ Держспоживстандарт від 28.07.2010 № 327 (доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання). https://hrliga.com/docs/327_KP.htm

 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання». http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/

 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10

 4. Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 № 1224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.122010 за № 1412/18707). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1412-10#top

 5. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#top

 6. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15

 7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055». https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid/

 8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2016 № 1148 «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами». 

 9. Наказ МОН України від         17.04.2019  № 517 «Про видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами у 2019 році» {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1183 від 09.09.2019} https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0517729-19#Text  

 10. Наказ МОН України від 01.02.2018 № 90 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205».  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31678.html

 11. Наказ МОН України від 22.03.2018 № 271 «Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0271729-18#top

 12. Наказ МОН України від 23.04.2018 № 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 р. за № 582/32034 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти». {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 873 від 21.06.2019} http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18

 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0447729-18#Text

 14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

 15. Наказ МОН України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0627729-18#top

 16. Наказ МОН України від 25.06.2018 № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0693729-18#top

 17. Наказ МОН України від 26.07.2018 № 813 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0813729-18#top  

 18. Наказ МОН України від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814729-18#top  

 19. Наказ МОН України від 26.07.2018 № 815 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0815729-18#Text  

 20. Наказ МОН України від 26.07.2018 № 816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0816729-18#top

 21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 № 917 «Про внесення змін у додатки до наказу міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0917729-18#top  

 22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2018 № 977 «Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами». https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-ditej-z-jsoblivimi-osvitnimi-poyrebami

 23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.04.2019 № 515 «Про надання грифа «рекомендовано Міністерством освіти і науки України» навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-grifa-rekomendovano-ministerstvom-osviti-i-nauki-ukrayini-navchalnij-literaturi-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami

 24. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 № 917 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку». https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-plany

 25. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2020 № 467 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-3-klasu-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku   

Листи Міністерства освіти і науки України

 1. Лист МОН молодь спорту України від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/

 2. Лист МОН молодь спорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/30376/

 3. Лист МОН молодь спорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32125/

 4. Лист МОН молодь спорту України від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання». http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/33692/

 5. Лист МОН України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами». http://osvita.ua/legislation/other/36815/    

 6. Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/48151/

 7. Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів». http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-09/5629/lmon_293.pdf  

 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами». http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/53862/

 9. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами». http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/54418/

 10. Лист Міністерства освіти і науки України від 25. 06. 2020 № № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти». https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-stvorennya-inklyuzivnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti  

 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2020 р. № 1/9-495 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci   

 12. Лист МОН № 1/9-691 від 13.11.18 року «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» (з додатком – рекомендованою формою ІПР для дошкільників) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-691729-18#top
   

 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень