A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад
"Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти"
Степанецької сільської ради об `єднаної територіальної громади Черкаської області

Статут

Дата: 23.10.2022 18:13
Кількість переглядів: 37

СТЕПАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 18.11.2020 № 1-11/ІХ

 

Про затвердження статуту Комунального закладу «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області в новій редакції

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статей 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з пунктом 11 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», враховуючи рішення сільської ради від 05.06.2020 № 26-50/VІІІ, з метою приведення у відповідність установчих документів закладу, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування Малоржавецької гімназії - філії комунального закладу «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області на Малоржавецьку початкову школу – філію комунального закладу «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області (скорочена назва - Малоржавецька початкова школа) з 01 вересня 2020 року.

2. Затвердити Положення Малоржавецької початкової школи в новій редакції згідно додатку 1 до цього рішення.

3. Затвердити Статут комунального закладу «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області в новій редакції згідно додатку 2 до цього рішення.

4. Директору комунального закладу загальної середньої освіти Станіславу ЯРЕМЕНКУ забезпечити, у порядку передбаченому чинним законодавством України, проведення державної реєстрації Статуту комунального закладу «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

Сільський голова Олександр ЯРЕМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

від 18.11.2020 № 1-11/ІХ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сільської ради

від 18.11.2020 № 1-11/ІХ

 

__________О.ЯРЕМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

«СТЕПАНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ - ОПОРНИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

 

СТЕПАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( нова редакція )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Степанці

2020

І. Загальні положення

 

1.1. Комунальний заклад «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області (скорочена назва – «Степанецький ліцей») належить до комунальної власності територіальної громади Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області.

Степанецький ліцей (далі - опорний заклад загальної середньої освіти) є правонаступником Комунального закладу «Степанецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, Комунального закладу «Беркозівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, Комунального закладу «Малоржавецький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, Комунального закладу «Горобіївський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, Комунального закладу «Павлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

1.2. Юридична адреса опорного закладу загальної середньої освіти:

19031, Черкаська область, Канівський район, с. Степанці, вул. Гагаріна, будинок 2, тел. 96-4-17, e-mail: stepansy-school@ukr.net.

1.3. Опорний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати рахунок в установі банку та має у своєму складі такі філії:

- Беркозівська гімназія - філія комунального закладу «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області;

- Малоржавецька початкова школа - філія комунального закладу «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області;

- Горобіївська початкова школа - філія комунального закладу «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області;

- Павлівська початкова школа - філія комунального закладу «Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області.

Філія не є юридичною особою. Філії наділяються майном засновника та існують на підставі затвердженого ним положення.

1.4. Опорний заклад загальної середньої освіти та його філії входять до освітнього округу Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області (далі - освітній округ).

1.5. Засновником Опорного закладу загальної середньої освіти є Степанецька сільська рада об’єднаної територіальної громади Черкаської області на підставі рішення сесії Степанецької сільської ради від 08.08.2018 №14-72/VIII «Про створення опорної школи та філій в закладах освіти та затвердження мережі освітнього округу Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області».

1.6. Головною метою опорного закладу загальної середньої освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головним завданням опорного закладу загальної середньої освіти є:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати освітнього процесу;

- забезпечення реалізації права громадян на дошкільну, початкову, базову, профільну загальну середню освіту;

- пошук, відбір, навчання, виховання, розвиток та можливість самореалізації обдарованих і здібних дітей;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Опорний заклад загальної середньої освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положенням про освітній округ Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, затвердженим сесією Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади від 20.06.2018 № 14-44 /VIII, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.9. Опорний заклад загальної середньої освіти самостійно приймає і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.10. Опорний заклад загальної середньої освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У опорному закладі загальної середньої освіти визначена українська мова навчання. Можуть бути створені спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.12. Опорний заклад загальної середньої освіти має право:

- мати освітні програми профільної середньої освіти за одним (академічне або професійне) або обома спрямуваннями;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- розробляти на основі Типової власну освітню програму;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень