A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад
"Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти"
Степанецької сільської ради об `єднаної територіальної громади Черкаської області

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ комунального закладу «Степанецький ліцей»

Дата: 16.04.2022 19:27
Кількість переглядів: 47

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

комунального закладу «Степанецький ліцей»

 

Профілактична Рада покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості у створенні єдиної системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень у ліцеї, координувати дії педагогічного колективу з роботою міських структур і громадських організацій. працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

 

І. Загальні положення.

1.1 Рада профілактики створена в ліцеї для роботи з попередження правопорушень, злочинів, зміцненню дисципліни серед учнів.

1.2. Склад ради профілактики затверджується педагогічною радою ліцею і складається з голови, його заступника і членів ради.

Членами ради є найбільш досвідчені працівники ліцею, представники громадських організацій, співробітники правоохоронних органів.

1.3 Рада профілактики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Конвенції ООН "Про права дитини" ; статуту ліцею, нормативних документів та наказів директора ліцею.

 

ІІ. Завдання діяльності Ради з профілактики правопорушень.

2.1 Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати .

2.2 Розглядає персональні справи учнів-порушників порядку.

2.3 Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на обліку в ліцеї.

2.4 Виявляє важковиховуваних учнів та батьків, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них до комісії у справах неповнолітніх.

2.5 Залучає підлітків схильних до правопорушень та бродяжництва в гурткову роботу.

2.6 Проводить індивідуально-виховну роботу з підлітками девіантної поведінки.

2.7 Корегує педагогічні позиції батьків або осіб, які їх замінюють та ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках ставить питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності перед відповідними державними органами.

2.8 Виносить проблемні питання на обговорення педради і для прийняття рішення керівництвом ліцею.

2.9 Заслуховує класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

2.10 Організовує індивідуальне шефство над важкими підлітками.

2.11 Розглядає питання про стан роботи з профілактики правопорушень у класах ліцею.

 

ІІІ. Порядок діяльності Ради з профілактики та правопорушень.

3.1. Чисельний і поіменний склад Ради з профілактики затверджується на педагогічній раді і оформляється наказом директора ліцею на кожен рік.

3.2. Засідання ради проходять щоквартально, крім екстрених випадків.

3.3 Хід засідання Ради з профілактики і прийняті рішення протоколюються секретарем ради.

3.4 Рішення Ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів).

3.5 Робота ради з профілактики планується на навчальний рік. План роботи обговорюється на засіданні ради і затверджується директором ліцею.

3.6 Свою роботу Рада профілактики проводить у тісному контакті з правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять виховну роботу з дітьми.

3.7 При розборі персональних справ разом з учнями запрошуються класний керівник та батьки учня.

3.8 Розглядає подання класних керівників про постановку та зняття з внутриіліцейного обліку.

3.9 Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей.

3.10 Розглядає конфліктні ситуації, пов’язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї компетентності.

3.11 Залучає фахівців - лікарів, працівників правоохоронних органів та інших до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Ради.

3.12 Обговорює питання перебування дітей у неблагонадійних сім'ях, готує відповідні клопотання до органів опіки та піклування.

 

ІY. Порядок діяльності Ради з профілактики правопорушень.

1. Педагогічна профілактика

 • Діагностика інтересів

 • Діагностика нахилів, здібностей

 • Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів

 • Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для

саморозвитку особистості в колективі.

2. Консультаційна діяльність.

 • Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації

 • Допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та

їх вирішення.

3. Просвітницька діяльність.

 • Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють

ефективному вирішенню завдань профілактики та правопорушень та бездоглядності.

 • Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.

 • Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань

навчання й виховання.

 

V . Права та обов'язки Ради з профілактики правопорушень.

1. Рада профілактики зобов'язана:

 • розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів ліцею з громадськістю, покликаної здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх;

 • сприяти підвищенню ефективності роботи з профілактики правопорушень учнів;

 • вивчати стан профілактичної роботи в ліцеї по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до «групи ризику» та їх позаурочну зайнятість;

 • запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду персональних справ учнів, батьків цих учнів або осіб, які їх замінюють;

 • здійснювати консультаційно-інформаціну діяльність для колективу вчителів і батьків;

 • контролювати виконання прийнятих рішень;

 • аналізувати свою діяльність, виступити зі звітом про її результати на нарадах не рідше 2-х разів на рік.

2. Рада профілактики має право:

 • давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям, батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними;

 • виносити на обговорення на батьківські збори і збори класів інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх;

 • клопотати перед ССД ОТГ щодо вжиття заходів громадського впливу в установленому законом порядку щодо учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють.

 

YІ. Документація Ради з профілактики правопорушень.

1. Наказ про створення Ради з профілактики правопорушень.

2. План роботи Ради з профілактики правопорушень.

3. Журнал засідань.

4. Карти учнів, які перебувають на обліку в ліцеї.

5. Списки дітей, які опинились у складних життєвих ситуаціях.

6. Списки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

 


 

Графік

засідань Ради профілактики правопорушень ліцею

на 2021 – 2022 навчальний рік

засі-

дання

Тематика

Термін проведення

Відповідальний

1

1. Про роботу Ради профілактики правопорушень та затвердження плану роботи Ради профілактики правопорушень на 2021-2022 навчальний рік.

2. Про внутрішній облік дітей, схильних до порушення дисципліни чи скоєнню правопорушень.

3. Про соціальну паспортизацію класних колективів, соціальний паспорт ліцею і складання актів обстеження житлово-побутових умов.

4. Про працевлаштування випускників 2021 року, в тому числі і дітей вразливих категорій.

вересень

Негуляєва Л.Ю., заступник директора з ВР;

Швець Н.Г., соціальний педагог

2

1. Про підсумки Всеукраїнського рейду «Урок».

2. Про зайнятість здобувачів освіти позашкільною освітою.

3. Звіти наставників учнів, які перебувають на внутрішньому обліку й обліку у правоохоронних органах, дітей групи ризику про виконання ними учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням.

листопад

Негуляєва Л.Ю., заступник директора з ВР;

Швець Н.Г. соціальний педагог; класні керівники

3

1. Про проведену роботу щодо профілактики шкідливих звичок серед школярів, учнівської молоді.

2. Звіти наставників учнів, які перебувають на внутрішньому обліку й обліку у правоохоронних органах, дітей групи ризику про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням.

3. Про зайнятість учнів у період зимових канікул.


 

січень

Негуляєва Л.Ю., заступник директора з ВР;

Швець Н.Г. соціальний педагог; класні керівники

4

1. Про проведену роботи щодо профілактики негативного впливу інформаційного простору на особистісний розвиток учнів.

2. Про роботу педагогів-наставників учнів, які перебувають на внутрішньому обліку й обліку у правоохоронних органах, про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням.


 

березень

Негуляєва Л.Ю., заступник директора з ВР;

Швець Н.Г. соціальний педагог; Іванова Ю.О., психолог; класні керівники

5

1. Про стан правопорушень серед неповнолітніх протягом 2021-2022 навчального року.

2. Про професійну визначеність випускників 9,11 класів.

3. Про стан роботи щодо здійснення контролю

за  відвідуванням здобувачами освіти навчальних  занять.

4. Про підсумки спільної  роботи ліцею зі  службою у справах  дітей,

кримінальною  міліцією  тощо.

5. Про роботу педагогів-наставників учнів, які перебувають на внутрішньому обліку й обліку у правоохоронних органах, про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням.


 

травень

Негуляєва Л.Ю., заступник директора з ВР;

Швець Н.Г. соціальний педагог; класні керівники


 

Позачергові засідання Ради профілактики правопорушень можливі на запит класних керівників та вчителів –предметників.


 


 

План роботи

Ради профілактики правопорушень

на 2021– 2022 навчальний рік

 

Мета: попередження протиправної поведінки учнів ліцею, профілактика куріння та вживання алкогольних,  токсичних і наркотичних речовин, профілактика травматизму, аморальної поведінки батьків і учнів, активізація виховної позиції батьків.

з/п

Зміст роботи

Термін виконання


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень